Geschiedenis en doelstellingen van het Musicorum Festival

Nota over de naamsverandering

Het Musicorum Festival neemt alle activiteiten over van het Festival des Minimes in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Dit zal in de toekomst verwarring voorkomen met een ander festival dat in de buurt actief is, en zal wordt beheerd door Centre d’Oeuvres de Merode. 

1 – Geschiedenis

In de zomer van 1982 reisde de Pastoor Jacques Van der Biest, priester van Minimes, naar Stockholm in een slaaprijtuig voor louter toeristische doeleinden. Bij hun aankomst werden de reizigers en toeristen verwelkomd door studenten van het plaatselijke conservatorium, die hun midden op de dag gratis concerten in de kathedraal aanboden. Het principe was eenvoudig: een mooie kerk, korte producties, jonge talenten die hun diensten aanbieden in een breed scala van muziek uit alle tijden, plaatsen en genres… Kortom, een heerlijk moment van muzikale ontspanning in het midden van een vermoeiende dag.

Als groot liefhebber van muziek sprak het idee de Pastoor aan, die vastbesloten was in Brussel een identiek festival te organiseren in zijn Miniemenkerk. Om het in de praktijk te brengen, had hij een serieuze organisatie nodig, want de omvang van het werk was te groot voor één man alleen. Het duurde dus tot 1986 eer de Pastoor, met de hulp van medewerkers, het concept hier in praktijk bracht. Al 29 jaar lang biedt de kerk muziekliefhebbers elke zomer deze middagconcerten aan.

In mei 2012 heeft het Centre d’Oeuvres de Merode, waarin de Pastoor Jacques VAN DER BIEST een sleutelrol speelt, de leiding van het festival in de Miniemenkerk op zich genomen.

Tigran MAYTAYSIAN had de artistieke leiding

In januari 2016 werd de artistieke verantwoordelijkheid toevertrouwd aan Jacques VANHERENTHALS.

In juli 2018 zal het Festival des Minimes de Miniemenkerk verlaten voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

In 2019 nam een artistiek comité de artistieke leiding van het festival over. Hij bestaat uit Pierre DUBUISSON, Eliane REYES, Yannick VAN DE VELDE en Jean-Claude VANDEN EYDEN.

In januari wordt het handelsmerk Festival Musicorum geregistreerd en krijgt het festival de naam Festival Musicorum.

In 2023, neemt het artistiek comité de leiding van het festival over en bestaat uit Eliane REYES, Yannick VAN DE VELDE en Jean-Claude VANDEN EYDEN.

2 – De 3 doelstellingen van het festival

Gratis toegang tot de concerten is van essentieel belang omdat het iedereen van alle soorten nationaliteiten, godsdiensten en culturen toegang geeft tot klassieke muziek. Deze gratis toegang vereist bovenal de kwaliteit van de muziek en de musici.

Jonge virtuoze musici, zowel Belgische als buitenlandse kunnen concerten geven in een weelderige omgeving. Het is voor hen een gelegenheid om hun talenten te laten zien en te oefenen in een festivalomgeving. Bovendien ontvangt het festival sterren uit de klassieke muziek. Dit geeft jongeren de kans om met hen te wedijveren.

Het publiek zal hun werk kunnen bewonderen en hen kunnen helpen. Zij kunnen luisteren naar muziek van hoge kwaliteit in de gloednieuwe zaal van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.