Hoe een familiaal erfgoed ten dienste stellen van de minstbedeelden

Een beetje geschiedenis…

Louis de Merode (1821-1876) en zijn echtgenote Léonie de Rochechouart-Mortemart stonden aan de wieg van een stichting die zich van meet af aan in de Marollen inzette ten behoeve van de minstbedeelden.

Lang voordat het onderwijs verplicht werd, stichtten zij de Saints Louis en Agathe school in de rue Monserrat, zodat de Miniemen parochie een vrije, katholieke school kon hebben. Deze school, bekend onder de naam “Marmietje School” of “Ecole de la Petite Marmite”, verstrekte een dagelijkse maaltijd aan arme kinderen op voorwaarde dat zij naar school kwamen. De enige vereiste was om een kleine pot of een « marmietje » mee te brengen. Zelfs nu nog leeft de herinnering aan dit «  Marmietje » voort!

In 1954 kwam Pastoor Jacques Van der Biest in de Miniemenparochie en bracht een beslissende ommekeer in det Marollen.

Indien in het tumult van de dreigende uitzetting sommige gebouwen toch werden onteigend, werden zij niet gesloopt maar verkocht aan sociale huisvestingsmaatschappijen en vervolgens gerenoveerd. Een nieuw beleid was geboren: om gezinnen in precaire situaties adequate huisvesting te bieden, moesten te kleine ruimten worden gerenoveerd en verbouwd. Geen sloop meer om sociale hutten te bouwen, een onmenselijke oplossing voor bescheiden milieus die de directe omgeving van de straat nodig hebben.

Vanaf 1980 werden, onder invloed van de monetaire erosie, de financiële activa die de Marollen meer dan een eeuw hadden gediend, omgezet in vastgoedactiva, een sleutelmoment in de heroriëntering van het kapitaal van de C.O.M. Dit was een geniale zet van de strijdlustige Pastoor Jacques Van der Biest en zijn toenmalige president, wijlen prins Alexander de Merode, gezien de huidige waardestijging van het onroerend goed in de streek!

Verschillende huizen worden aangekocht en vervolgens gerenoveerd. Het gebruik ervan is gebaseerd op een onveranderlijk principe: de benedenverdieping wordt toegewezen aan een liefdadigheidsinstelling of -organisatie. Voorbeelden zijn het Comité Général d’Action des Marolles (CGAM) en CARIA, een non-profitorganisatie die zich bezighoudt met permanente educatie, sociale cohesie en burgerschapsprojecten. De verdiepingen zijn gereserveerd voor de huisvesting van gezinnen in precaire situaties tegen betaalbare huurprijzen.

Armoede gaat niet alleen over geld. Om verschillende redenen, maar vooral omdat het voor iedereen onmogelijk is een baan en een dak boven het hoofd te vinden. Het hebben van een huis is al een garantie voor veiligheid. Het Centre d’Oeuvres de Merode is hiermee bezig.

– Beschrijving geschreven door Chevalier Nicolas van Outryve d’Ydewalle in oktober 2011.

In 2012 neemt  het “Le Centre d’Oeuvres de Merode (C.O.M.) vzw organisatie van de zomerconcerten in de Miniemenkerk over. Het eerste beginsel van de C.O.M. is jonge mensen, in dit geval muzikale kunstenaars, te helpen hun kunst te ontwikkelen en zich bekend te maken. Het tweede principe is dat muziek bijdraagt tot de integratie van culturen in het hart van de Marollen, die bestaan uit inwoners van zeer uiteenlopende nationaliteiten en culturen. De bevolking van des Marollen bestaat uit mensen uit meer dan 80 nationaliteiten.